EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION

Toraks cerrahisi board sertifikası olan Dr. Michael S. Firstenberg şu anda Ohio’daki Summa Akron Şehir Hastanesi’nde Kalp Cerrahı olarak aktif olarak çalışmaktadır.Dr Firstenberg, aynı zamanda Northeast Ohio Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak da görev yapmaktadır. Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alan Dr. Firstenberg, genel cerrahi eğitimini Cleveland Üniversitesi Hastanelerinde, toraks cerrahisi asistanlığını da Ohia State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca kalp yetmezliğinin cerrahi tedavisinde The Cleveland Clinic’de ileri eğitim almıştır.

ECMO her zaman Dr. Firstenberg’in bir tutkusu olmuştur. Tüm dünyada konferanslar vermiştir ve çoğu ECMO ile ilişkili 100den fazla hakemli dergide makalesi vardır. Ek olarak pek çok mesleki dernekte, klinik araştırma projesinde, mesleki kalite ve geliştirme komiteleri ile, multi-disipliner komitelerde aktif üye olarak çalışmaktadır.